Koulutusasteet, toimialarajat ja organisaatiorajat ylittävä hyötypelikoulutustarjonta

HYPE-hankkeessa luodaan uusia toimintatapoja ja -malleja koulutusasteet, toimialarajat ja organisaatiorajat ylittävän hyötypelikoulutustarjonnan luomiseksi ja räätälöimiseksi elinkeinoelämän tarpeisiin digitalisaation mahdollistamaa ajasta ja paikasta riippumattomuutta hyödyntäen.

Koulutuksen kehittämisessä huomioidaan erityisesti elinikäisen oppimisen ja henkilökohtaisen osaamispääoman kerryttämisen mahdollistaminen. Perimmäisenä tavoitteena on peliteknologian ja yleisemminkin pelillisyyden hyödyntäminen

 1. 1.) uusien tarveperusteisten innovaatioiden synnyttämiseksi ja jalkauttamiseksi

 2. 2.) luovien alojen osaajien työllistymistilanteen parantamiseksi

 3. 3.) uuden liiketoiminnan synnyttämiseksi sekä

 4. 4.) elämänlaadun ja hyvinvoinnin parantamiseksi.

Vaikka hyötypelien potentiaali on tunnistettu, aiheeseen liittyvä koulutustarjonta on vielä puutteellinen. Hankkeessa luodaan keinoja yhdistää, täydentää ja järkeistää valtakunnallisesti pirstaloitunutta hyötypelikoulutusta. Päällekkäisen koulutustarjonnan järjestämisen ja ”IT -buumin” kaltaisen ylikouluttamisen välttämiseksi keskitytään hyödyntämään ja täydentämään valtakunnallisesti jo olemassa olevaa verkkokoulutusta ja koulutusverkostoa, sekä luomaan Satakunnassa toteutettavan koulutusasteet, sektorirajat ja organisaatiorajat ylittävän pilotin avulla toimintamalleja koulutuksen yhteistoteutukseen.

Muuta mielenkiintoista hyötypelien saralta:

 • www.segabu.fi
  Hyötypelikursseja tarjolla 29.5.-31.3.2017. Avoinna verkossa kaikille!
 • segabu.wordpress.com
  Kiinnostaako pelaaminen? Entä pelillistäminen? Haluaisitko oppia hyötypeleistä ja pelillisyydestä lisää?

Tapahtumia

Tule mukaan HYPE-hankkeen Workshop iltapäivään etsimään uusia pelillisiä mahdollisuuksia omaan työhön,
ke 7.3 klo 13-16
Satakunnan Ammattikorkeakoulu.
Workshopissa mukana pelialan toimijoita & tekijöitä, hyvinvointi- sosiaali-ja terveysalan tekijöitä & toimijoita, yrityksiä ja yhteisöjä!
 • Workshopin sparraajana Mikko Markkanen, Crazy Town Oy 
Ilmoittautuminen 2.3 mennessä krista.toivonen@sataedu.fi