Rajat on tehty rikottaviksi: Matkalla elämän teknologiaan

HYPEä eli rajat ylittävää hyötypelikoulutusta kehitetään SAMKissa kokeilukulttuurin mukaisesti ketterien kokeilujen ja pilotointien avulla, tiiviissä yhteistyössä työelämän kanssa. Kevään pilottina käynnistyi LifeTechnologies -niminen monialaisen kehittämisen opintojakso.

Hype -hankkeen ideologian mukaan opintojaksolla pilotoitiin koulutusasteiden välistä yhteistyöstä. Opintojakso toteutetaan yhteisesti Sataedun (ammatillinen oppilaitos), Satakunnan ammattikorkeakoulun (SAMK) ja Tampereen teknillisen yliopiston Porin toimipisteen (TTY) opiskelijoille. Oman lisänsä toteutukseen tuovat myös kansainväliset vaihto-opiskelijat. Opettajina toimivat eri alojen asiantuntijat niin hyvinvointi kuin teknologia-aloilta. Opintojakson suoritus annetaan omasta organisaatiosta, mutta osa opintojaksosta on yhteistä tekemistä. Projektiopinnot ovat merkittävä osuus opintojakson suoritusta. Jotta pystymme joustamaan ja sovittavaan eri organisaatiot ja koulutusohjelmat, mahdollistamme osallistumisen verkossa ja myös aikaan ja paikkaan katsomatta.

Toisten keskeisten Hype-teemojen ollessa työelämäyhteistyö ja monialaisuus, ratkotaan opintojaksolla työelämätoimijoiden aitoja toimeksiantoja. Tehtävät tehdään monialaisissa tiimeissä erilaisten näkökulmien ja vahvuuksien hyödyntämiseksi. Projektiosuuden tehtävänannot ovat neljän eri yhteistyöyrityksen aitoja kehittämistehtäviä. Mukana ovat Dyme Solutions, Evantia/Sisukkaat, Junet ja KuoriYetitablets, joiden haasteiden ratkaisuun tarvitaan asiakasymmärrystä, teknologian kehittämisosaamista, liiketoiminta osaamista ja luovaa hulluutta. Toisen asteen opiskelijat yhdistävät tiimeissä erityisesti käytännön osaamista ja asiakastietoutta. Korkea-asteen opiskelijat toimivat kehittäjinä. Yrityksille tarjoutuu ainutlaatuinen mahdollisuus saada erittäin laaja-alainen näkemys asioista. Kaikki hyötyvät ja oppivat toisiltaan.

Haluamme olla aallon harjalla ja pitää huolen siitä, että opiskelijammekin ovat kehittäjähenkisiä innovaattoreita tulevaisuuden osaajina. Asennekasvatusta, sitä tämä myös on.

Lisää aiheeseen liittyvää pohdintaa voi lukea AMK-lehden julkaisusta: https://uasjournal.fi/2-2017/monialaisessa-tekemisessa-on-vain-voittajia/

Sari Merilampi
HYPE