Let’s make a game 2

Avoimet asiakasprojektit

Alla oleviin projekteihin voi ilmoittautua sähköpostilla. Katsomme projektista riippuen voiko tilaajatyön tehdä yksi vai useampi ryhmä. Kaikki alla olevat ovat oikeita asiakasprojekteja.

  • Tilaaja PoSa – Oppaan tyylinen sovellus, josta löytyy kuvallisin ohjein apua jalkaongelmiin. Käyttöliittymän tulee olla mahdollisimman selkeä, mutta kuitenkin houkutteleva. Kohderyhmä nuoret – ikäihmiset.
  • Tilaaja Karhuseutu – Pelissä pyritään osumaan objektin avulla kehityskohteeseen (esim pienyritystoiminta, liikuntapaikat, turvallisuus), joka kaipaa rahallista tai toiminnallista panosta. Onnistuttuaan pelaajan rahapussi kasvaa ja tausta rakentuu valittujen kehityskohteiden mukaiseksi. Ideana on antaa ihmisten itsensä osallistua alueensa kehittämiseen, innostaa sosiaaliseen toimintaan ja luoda tarveperusteista kehittämistyötä osaksi organisaation toimintaa.