404 Error

Projektipäällikkö:

Juha Karinen, juha.karinen@student.samk.fi

Ryhmän jäsenet:

Tomi Aallonranta, tomi.aallonranta@student.samk.fi

Tatu Hammarén, tatu.i.hammaren@student.samk.fi

Sari Tolonen, shhtol@utu.fi

Olli Vieno, olli.vieno@student.samk.fi

Projektiaihe

(Alustavasti) 2D management simulation -peli liittyen Bulletin Board System (BBS) eli purkkien sekä internetin alkuaikojen historiaan.

TRELLO:
404 Error

PROJEKTIKANSIO:

…ilmoitetaan myöhemmin…

—————- Raportointi  tämän viivan alle —————-

VKO 2

Ensimmäinen tapaaminen ja ryhmäytyminen. Ryhmän nimeksi valittiin 404 Error. Tiimiläiset totesivat, etteivät olleet kiinnostuneita sillä hetkellä vapaista olleista asiakastoimeksiannoista. Ryhmän sisäistä viestintää varten luotiin Whatsapp -ryhmä.

VKO 3

Ideoiden annettaan kukkia. Whatsapp -ryhmässä heiteltiin ideoita mm. pelin mahdollisista teemoista tiimiläisten kesken. Tässä vaiheessa ei päästy vielä yksimielisyyteen pelin sisällöstä. Tiimiläiset olivat kuitenkin samaa mieltä siitä, että pelin halutaan olevan opettavuuden lisäksi myös hauska. Tiimi harkitsee Vr_Heavenin toimeksiantoa.

VKO 4

Trello otettiin käyttöön. Tiimi päätti suunnitella ja toteuttaa tämän kurssin aikana 2D management simulation -pelin. Alustavasi pelin on ajateltu keskittyvän Bulletin Board System (BBS) eli purkkeihin sekä internetin alkuaikoihin, sijoittuen ajallisesti 1980-luvun lopun ja 2000-luvun alun välille. Pelin aikana pelajaan olisi tarkoitus oppia purkkien historiasta ja huomata mahdollisia yhtäläisyyksiä 1990-luvun ja nyky-internetin välillä. Pelaaminen tapahtuisi todennäköisesti click and point pelimekaniikalla. Sitä, millä alustalla peliä pelattaisiin, ei ole vielä päätetty, mutta peli toteuttettaisiin Unityllä.

VKO 5

Pidettiin lähtökohtia käsittelevä palaveri, jossa käytiin läpi taustatietoja, pelin osia ja visuaalista ilmettä.

Leave a Reply