404 Error

Projektipäällikkö:

Juha Karinen, juha.karinen@student.samk.fi

Ryhmän jäsenet:

Tomi Aallonranta, tomi.aallonranta@student.samk.fi

Tatu Hammarén, tatu.i.hammaren@student.samk.fi

Sari Tolonen, shhtol@utu.fi

Olli Vieno, olli.vieno@student.samk.fi

Projektiaihe

(vahvistettu) Hyötypeli Karhuseudulle.

TRELLO:
404 Error

PROJEKTIKANSIO:

…ilmoitetaan myöhemmin…

—————- Raportointi  tämän viivan alle —————-

VKO 2

Ensimmäinen tapaaminen ja ryhmäytyminen. Ryhmän nimeksi valittiin 404 Error. Tiimiläiset totesivat, etteivät olleet kiinnostuneita sillä hetkellä vapaista olleista asiakastoimeksiannoista. Ryhmän sisäistä viestintää varten luotiin Whatsapp -ryhmä.

VKO 3

Ideoiden annettaan kukkia. Whatsapp -ryhmässä heiteltiin ideoita mm. pelin mahdollisista teemoista tiimiläisten kesken. Tässä vaiheessa ei päästy vielä yksimielisyyteen pelin sisällöstä. Tiimiläiset olivat kuitenkin samaa mieltä siitä, että pelin halutaan olevan opettavuuden lisäksi myös hauska. Tiimi harkitsee Vr_Heavenin toimeksiantoa.

VKO 4

Trello otettiin käyttöön. Tiimi päätti suunnitella ja toteuttaa tämän kurssin aikana 2D management simulation -pelin. Alustavasi pelin on ajateltu keskittyvän Bulletin Board System (BBS) eli purkkeihin sekä internetin alkuaikoihin, sijoittuen ajallisesti 1980-luvun lopun ja 2000-luvun alun välille. Pelin aikana pelajaan olisi tarkoitus oppia purkkien historiasta ja huomata mahdollisia yhtäläisyyksiä 1990-luvun ja nyky-internetin välillä. Pelaaminen tapahtuisi todennäköisesti click and point pelimekaniikalla. Sitä, millä alustalla peliä pelattaisiin, ei ole vielä päätetty, mutta peli toteuttettaisiin Unityllä.

VKO 5

Pidettiin lähtökohtia käsittelevä palaveri, jossa käytiin läpi taustatietoja, pelin osia ja visuaalista ilmettä.

VKO 6

Pidettiin palaveri, jossa päätettiin luopua aiemmasta pelisuunnitelmasta ja päädyttiin tekemään tilauspeli Karhuseudulle. Otettiin yhteyttä Karhuseutuun.

VKO 7

Sovittiin Karhuseudun kanssa palaveri hiihtolomaviikon (vko8) maanantaihin.

VKO 8

Pidettiin palaveri Karhuseudun kanssa. Saatiin tavoitteet, jotka peli tulisi täyttää.

VKO 9

Palaverissa kehittelimme peli-ideaa Karhuseutupalaverin pohjalta, mutta perjantaina totesimme, että aivan asiakkaan toiveen mukainen tiedonhankinta ei ole järkevästi toteutettavissa. Lähetettiin Karhuseudulle ehdotus lapsia haastattelun ohessa viihdyttävästä pelistä sekä vaihtoehtoisesti lenkkeilyyn aktivoivasta mobiilipelistä.

VKO 10

Karhuseutu ei kokenut kiinnostavaksi peli-ideoitamme, joten hylkäsimme yhteistyön Karhuseudun kanssa hankalasti toteutettavana ja päätimme jatkaa ideointia.

VKO 11

Päädyimme tekemään pelin, jossa etsitään tähtikuvioita taivaalta. Ideoimme yksityiskohtia, mutta varsinaisen pelin rakentamisen/koodaamisen alku on vasta Unityn avausvaiheessa.

VKO 12

Aloitettiin pelin rakentaminen tiistaina ja jatkettiin perjantaina. Peli nimi on alustavasti Tähtiholvi.

VKO 13

Pelissä toimiva klikkaus ja alustavia scriptejä muille toiminnoille. Ohjelmointi jatkuu ja pelimaskotin hahmottelu etenee. Avaruuden/näkökentän reunoille sijoittuva maisema pitäisi tehdä. Kamera toimii eli kääntyy hiirellä.

VKO 14

Pelissä toimii tähtikuvio niin, että klikkaamalla oikeat tähdet niiden välille piirtyy kuvion viiva. Koodi kokeiltu kahdelle kuviolle, joten se on monistettavassa kunnossa. Lisäksi aloitettu alkuvalikon hahmottelu ja sekä siihen, että peliin taustamusiikin sävellys. Alkuvalikko toimii eli peli alkaa klikkaamalla ”aloita peli”. Pelissä on mallikuva, joka ilmestyy tähtikuvion nimeä klikkaamalla. Grafiikoita on alustavasti hahmoteltiin, kun on ajatus pelin rakenteesta.

VKO 15

Mallikuvat toimii tähtikuvioille, mutta toiminto pitäisi siirtää dropdown-valikkoon, jolloin saisi ehkä helpommin myös valittua kerrallaan vain yhden etsittävän kuvion. Valintojen tyhjennys väärästä valinnasta ei toimi.  Sierra vs Lucas arts -henkiset grafiikat on istutettu valmiina  alkuvalikkoon sekä skybox varsinaiseen peliin. Skybox toimii keskeneräisen pelin taustana, mutta haaveillun oikean tähtitaivaan istuttamiseksi täytyisi keksiä toinen ratkaisu. Siirsimme valonlähteen kameran liikkumaan kameran kanssa, jotta saimme tähdet paremmin näkyviin. Pelin demo toimii.

2 Comments

Leave a Reply