Alkeiset Arts

Projektipäällikkö:

Saku Hietava, saku.l.hietava@student.samk.fi

Ryhmän jäsenet:

Elias Hattukangas, elias.hattukangas@student.samk.fi

Mari Saarivirta, marjariitta.saarivirta@student.samk.fi

Jussi Laatu, jussi.laatu@student.samk.fi

Severi Suoja, severi.suoja@student.samk.fi

Teemu Seppänen, teemu.seppanen@student.samk.fi

Projektiaihe

 

TRELLO: CRPS-Projekti

PROJEKTIKANSIO:

—————- Raportointi  tämän viivan alle —————-

Some linkki: Twitter

Hyötypeli.fi kurssin alussa oli tarjolla joitakin tilattuja töitä, joista ryhmämme, jonka nimeksi tuli Alkeiset Arts, valitsi CRPS:n. CRPS (Complex Regional Pain Syndrome) on kipuoireisto, joka aiheuttaa paikallista kipua hyvinkin pitkäaikaisesti. Oireyhtymälle on tunnusomaista tunnon ja motoriikan muutokset sekä autonomisen hermoston toiminnan poikkeavuudet. Valintaan vaikutti osaltaan yhden ryhmänjäsenen omakohtaiset kokemukset, joiden katsoimme tekevän aihealueesta tutumman. Ja lisäarvoa annoimme sille, että sovelluksen tekemisestä saattaisi hyötyä suuri joukko kipupotilaita. Alkuperäisen tilauksen tekijä oli tosin jo ehtinyt valmistua, joten ohjaajamme joutuivat etsimään uuden tilaajan, joka löytyikin nopeasti. Tilaajamme on nyt Satasairaalassa ja Satakunnan Ammattikorkeakoulussa työskentelevä sairaalafyysikko ja tutkija Anu Holm.

Aivan aluksi tehtiin pienimuotoinen kysely kipupotilaille heidän toiveistaan tämänkaltaiseen sovellukseen. Kyselyn aikana ilmaantui halu päästä kokeilemaan sovellusta, joten testaajiakin olisi mahdollista saada haluttaessa. Kyselyn pohjalta pohdimme, mitä kaikkea sovellukseen voisi mahdollisesti tulla, mutta aiheen laajuuden ja rajoitetun ajan vuoksi päädyimme Anu Holmin kanssa tehdyn tapaamisen jälkeen rajoittamaan alueet NRS:iin (Numbering Rating Scale), lääkelaskuriin, aktiviteettien kirjaamiseen sekä mahdollisesti, jos aikaa jää unenlaadun seuraamiseen.

Koska suurin osa käyttöjärjestelmistä on Android pohjaisia, valikoitui sovelluksen tekemiseen Android Studio. Ohjelmassa voi käyttää kahta eri ohjelmointikieltä, joista valitsimme JAVA:n.

Sovimme, että sovellus tulisi olemaan kalenteripohjainen ja jaoimme tehtävät osaalueisiin. 


Ulkoasu: Elias, Saku ja Severi

Lääkelaskuri: Mari

Aktiviteetit: Jussi

Kaikki ryhmän jäsenet joutuvat hieman pois omalta mukavuusalueeltaan sillä tämänkaltaisen sovelluksen tekeminen ei ole meille ennestään tuttua.

Otteita työn edistymisestä:


Mietintää millä tavalla soveluksen tulisi toimia


Lääke datan talletus toiminnassa!


Tällä hetkellä olemme päässeet vaiheeseen, jossa ulkoasu alkaa tulla muotoonsa. Ulkoasun väri on taksoitus olla rauhoittava. Ensimmäinen väri teema vaikutti hieman liian aggressiiviselta sovelluksen kohdeyleisöä huomioiden. Ulkoasulla yritämme saada aikaan helppo käyttöisen sovelluksen, joka olisi muka avata päivittäin.


Hurraa tiimille! Ohjelma alkaa vohdoinkin totauttaa toimintoja. Takoitus olisi saada alhaalla olevaa graafia manipuloimaan slaiderilla joka tallentaisi päivittäiset kivun tuntemukset. Slaideri tulisi olla 1-10 skaalalla.

 

 

2 Comments

Leave a Reply